?

Log in

No account? Create an account
XIII Кубок Хайфы. Тур II - chgk-il-player — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
chgk-il-player

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

XIII Кубок Хайфы. Тур II [Jan. 18th, 2011|10:31 am]
chgk-il-player
[Tags|, , , ]

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nuladno
2011-01-20 07:02 am (UTC)
ya che-ta ne v'ezzhayu - a che krutit'-to? Fil'm pro chto-to geneticheskoe, v nazvanii 4 raznyh bukvy. Problema tol'ko vspomnit', kak hot' 1 iz etih 4 nazyvaetsya, no eto k raskrutke uzhe nikakim bokom ne otnositsya.
Esli cho, ya ni razu ne himik i ne biolog i ne medik itp; bolee togo, nam zachli otvet s 1 grammaticheskoy oshibkoy (na sluh znala, kak pishecco - net)
(Reply) (Parent) (Thread)